İleri Düzey Internet Yayıncılığı Eğitimi


28-29 Eylül 2013 tarihlerinde Taksim Titanik Otel’de düzenlenen Yayıncı Akademisi, Türkiye’nin gelecek vaat eden yayıncılarına ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin videosuna
buradan ulaşabilirsiniz. 



Etkinlik sponsorları Adtriplex, Gelir Ortakları, Reklamaction ve Zanox tarafından davetle belirlenen yayıncılar için ücretsiz olarak verilen eğitimlerde Internet yayıncılığından nasıl kazanç elde edileceğine dair bilgilerle, gelir ve kampanya modelleri üzerinde duruldu.

Türkiye’nin 4 büyük yayıncı ağını ilk defa bir araya getiren etkinlikte performans reklamcılığında katma değer yaratan yöntemler, bu yöntemleri en iyi uygulayan yayıncı örnekleri üzerinden tartışıldı.

Etkinliklikte performans reklamcılığının dünü, bugünü ve geleceği üzerine bir sunum yapan Gelir Ortakları Kurucu Ortağı ve Gelir Ortakları Direktörü Emre Burdurlu “Türkiye’de performans reklamcılığının giderek yükselen bir ivme ile büyüme gösterdiğini söyledi. Türkiye’de pek çok reklamverenin performans reklamcılığına ciddi zaman ve bütçe ayırdığına değinen Burdurlu “Reklamverenler için yayıncılar iyi bir kaynak. Türkiye’nin kurumsal firmaları performans reklamcılığına yönelmiş durumda. Bu tip organizasyonlar affiliate ekosisteminin gelişmesi için yayıncılar açısından olduğu kadar, reklamveren açısından da önem taşıyor.” dedi.

Etkinlik süresince yapılan sunumlarda üzerinde durulan bir diğer konu performans reklamcılığının bir reklam modeli olduğu kadar aynı zamanda bir pazarlama modeli de olduğuydu. Performans reklamcılığı üzerine görüş belirten Reklamaction Performans Direktörü Erman Ünal “Performans reklamcılığının ölçülebilir olması, sürdürülebilir bir pazarlama iletişimine imkan sağlıyor. Performans reklamcılığı ile reklamverenler sadece reklam yapmıyor, aynı zamanda pazarlama da yapıyorlar. Sonuçların ölçülebilir olması bu yöntemin tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden.” dedi.

Yayıncı ağlarının hem yayıncı hem reklamveren tarafında ilişkileri düzenlediğine ve bir köprü olduğuna değinen Adtriplex Genel Müdür Vekili Merve Taştemel sunumunda reklamverenlerin performans reklamcılığı sayesinde yayıncı ile arasında uzun süreli ve sadık bir ilişki kurduğundan bahsetti.

Türkiye’de performans reklamcılığının uluslararası temsilcilerinden Zanox Ülke Müdürü Anıl Altaş, Türkiye’de performans reklamcılığındaki hızlı yükselişin global yayıncıların ve reklamverenlerin dikkatini çektiğine vurgu yaptığı konuşmasında, sektörde yayıncılar için önemli fırsatlar olduğuna değindi.

Yayıncı Akademisi’nin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini söyleyen Usta Bilgi Sistemleri Yönetici Ortağı Ela Alkaya; “Akademi’ye katılım memnun edici düzeydeydi. Yayıncı Akademisi’ni önümüzdeki dönemlerde devam ettirmemize yönelik talepler var. Sektörün ihtiyaçlarına göre şekillenecek farklı etkinliklerle etkinliği sürdürmeyi düşünüyoruz. Katılımcıların etkinlikten memnun ayrılması tem sektör temsilcileri adına sevindirici.” dedi.